Ahlak

 • Ahlak
  by admin on 10 Mayıs 2020 at 14:06

  Hiç şüphesiz ahlak ilminin değeri, üstünlüğü ve önemi; basiretli ve ince düşünceli insanlara aşikârdır. Ahlak ilminin aslında dinin temelini oluşturduğu, bu ilimi kazanmak yolunda çaba harcamanın bütün Müslümanlar için ne denli kaçınılmaz olduğu, Müslümanların ancak ahlak ile Hz. Peygamber (s.a.a)  ve O’nun Ehlibeyt’ine (a.s) yakınlık kazanabileceği hâlâ fıtratının sesine kulak verenlere saklı değildir. Kuşkusuz güzel The post Ahlak appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Peygamber ve Ehlibeyt’in Eğitimsel Siyeri – Cilt 3 – Ahlakî Eğitim
  by admin on 10 Mayıs 2020 at 14:06

  Müslüman alimlerin görüşüne göre ahlâk ilmi en yüce ilimdir. İbni Miskeveyh bu hususta şöyle söylemektedir: “Bu ilim diğer tüm ilimlerden daha iyidir. İnsanın davranışını, insan olduğu için iyileştirmeye çalışmaktadır.” Nitekim bu kitapta yazarın tüm himmeti, ahlâki eğitim hususunda Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt’in (a.s) en önemli meseleler ve konular hakkındaki eğitim yöntemlerini sunmak ve o The post Peygamber ve Ehlibeyt’in Eğitimsel Siyeri – Cilt 3 – Ahlakî Eğitim appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Sorular ve Cevaplar – Cilt 2 – Kur’an & Ahlak
  by admin on 10 Mayıs 2020 at 14:06

  Tanımak hiç şüphesiz sormak ve araştırmakla müyesser olabilir. Kur’an ayetlerinde bizler araştırmaya, akletmeye ve sormaya davet edilirken aynı şekilde hadisler de öğrenmenin yolunun sorudan geçtiğini şöyle bildirmektedir: “Ancak güzel sorular soran, öğrenebilir ve sadece öğrenen, güzel sorular sorabilir.” Bu hususta dikkat edilmesi gerekilen önemli bir nokta; aklımıza takılan soruların mutlaka doğru cevabını bulmamız gerektiğidir, hiçbir The post Sorular ve Cevaplar – Cilt 2 – Kur’an & Ahlak appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Ramazan Ayı Dersleri
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Ebu’l-Futuh Râzî’nin tefsirinde rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.a) miraç gecesi Allah’a şunları arz etti : “Ya Rabbi, İbrahim’i kendine Halil, Musa’yı ise kendine Kelim kıldın. Ya Rabbi benim hakkımda neye karar kıldın ?” Cevabında Hak Teâlâ’dan şu nida geldi: “Seni de kendime Habip olarak seçtim ve Hamd Suresi’ne mahsus kıldım.” Hamd Suresi’ne çok önem veriniz. The post Ramazan Ayı Dersleri appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Namazın Gerçeği
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Namaz her sabah ve her akşam uygulanan bir programdır. Sabahleyin ilk söylenmesi gereken söz, namazdır; akşamleyin de en son söylenmesi gereken sözdür. Yani, güne namazla başlayıp namazla bitirmek durumundayız. O hâlde her günün başlangıcı ve sonu, Allah’ı anmak ve O’nun rızasını kazanmak olmalıdır. Mukimlikte veya seferde; karada veya havada; fakirlikte veya zenginlikte kılınan namazların sırrı The post Namazın Gerçeği appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Namazda 114 Hikmet
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Namaz, dinin temel direğidir; bu nedenle halkın yaşamında en temel bir konumda olmalıdır. İnsan için güzel hayat ancak, Allah’ın dininin hakimiyeti sayesinde ve insanların, kalplerini Allah’ın zikriyle zinde tutmaları ve onun yardımıyla şer ve fesadın tüm cazibeleriyle savaşabilmeleri, bütün putları kırmaları ve bütün iç ve dış şeytanların kendilerine doğru uzanan ellerini kesmeleri durumunda gerçekleşebilir. Bu The post Namazda 114 Hikmet appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Kendini Yetiştirmek
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  İnsan çok boyutlu bir varlıktır. Çeşitli eğilim, his ve içgüdülerden oluşan esinti ve rüzgârlar, onun varlık denizini harekete geçirmekte ve dalgaların oluşmasına sebep olmaktadır. Ama insan fert olsun, toplum olsun bir yandan ilim, akıl, irade ve manevi eğilimleri (ilâhî fıtratı) yardımıyla, diğer yandan ilâhî kılavuzların (peygamberler ve onların vârislerinin) eğitim ve öğretiminden yararlanarak vücut denizinde The post Kendini Yetiştirmek appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • İslam’da Sevgi
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Şu an elinizde bulunan eser, Almanya’nın Hamburg şehrindeki İmam Ali (a.s) İslam Merkezinde ikame edilen cuma namazının 1. hutbesinde, “İslam’da Sevgi” ana başlığı altında işlenen 23 hutbeden oluşmaktadır. Her hafta Farsça dilinde beyan edilen bu hutbeler, cuma namazından önce Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde yazılı olarak hazırlanmış ve cuma namazına katılan kardeşlerimize sunulmuştur… Bu konuyu The post İslam’da Sevgi appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • İnsan-ı Kamil
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Bu kitapta insan-ı kamil nasıl olunduğunu ve kimlerin insan-ı kamil olduğu gerçeklerini keşfedeceksiniz. Bu eserde şehit Mutahhari’nin mükemmel insan örneklerinden oluşan bir tablosu var adeta. Muhtelif ekoller ve farklı dünya görüşleri bu muhteşem tablonun renklerini oluşturmaktadır. Bu farklı dünya görüşlerinin tanımladığı “kemal”, “insan”, “kamil ve mükemmel” kavramlar ise tabloda kullanılan bütün malzemelerdir. İçindekiler: İnsanın ruhsal The post İnsan-ı Kamil appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Esma-i Hüsnâ
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Kur’an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O’nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O’nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah’ın güzel isimleridir. Zira bütün The post Esma-i Hüsnâ appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:53

  Günah işlemek, ruhsal ve psikolojik bakımdan bireyleri ve toplumu denge ve denklikten yoksun bırakacaktır. Bu kanunsuzluktan sakınmak ise takvaya, izzete, keramete, yaratılışsal zenginliklerin ihyasına, gönül yaşamına, batın sefasına, manevî sülûk yönünde adım atmaya, hakkı batıldan ayırt etme konumuna yükselmeye, amelî hikmet kazanmaya, özel ilahî lütuf ve inayetten nasiplenmeye, yüce Allah’ın özel ödülünü elde etmeye, dış The post Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Ahlak ve İrfan
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:52

  – Ahlâk, tevhit ilminden sonra en üstün ilimdir. – Kur’ân-ı Kerim, ilâhî elçilerin en önemli amacını, güzel ahlâka ve nefs tezkiyesine kılavuzluk olduğu şeklinde açıklamaktadır.  – Beşerî toplumlardaki gerek bireysel ve gerekse sosyal bozukluklar, cahillik ve nefsin isteklerine uyma gibi etkenlerden kaynaklanıp, sonuç itibariyle yüce Allah’a itaatsizliğe ve nefs hallerinden gaflet etmeğe neden olur. Bu hastalık ve afetlerin The post Ahlak ve İrfan appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.

 • Ahlâk ve İlişkilerimiz
  by admin on 7 Mayıs 2020 at 21:52

  Kuşkusuz, insan toplumsal bir varlık olarak yaratılmıştır ve onun için ilişkisiz bir yaşam düşünülemez. Hedefine ve amacına da ilişki kurmadan varamaz. Dolayısıyla insan için hayatî önem taşıyan konulardan biri, yaşamını kuşatan ilişkileri sağlam bir temel üzerine oturtmak ve onları yaratılışına uygun ve fıtratına hizmet verecek şekilde düzenlemektir.  İlişkileri düzenleme noktasında insan fıtratını ve onun gerçek The post Ahlâk ve İlişkilerimiz appeared first on Caferilik.com | Türkiye Caferileri Sitesi.